Wina literatury

Zaproszenie na wykład – 12.05.2021r. – Krystyna Krzemińska Wina literatury – 12.05.2021 – mgr Magdalena Bula

Nikt nie ma większej miłości…

Szanowni Państwo. Padają w dzisiejszej Ewangelii mocne, bardzo mocne słowa: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje… Słysząc je pewno ciarki przechodzą nam po plecach.  Ponieważ to wymaganie rozumiemy bardzo dosłownie, to wydaje się być nie do spełnienia. Tyle, że to dotyczy sytuacji nadzwyczajnych. Taką okazję miał św. Maksymilian Kolbe,…Continue reading Nikt nie ma większej miłości…

Cykl wykładów on-line o stresie.

Stowarzyszenie SYNTONIA zaprasza osoby 60 + na cykl wykładów on-line o stresie. Wykłady będą odbywały się w środy o godz. 9:30. 12 maja: Stres i stres w pandemii – co warto wiedzieć? 19 maja: Poznaj wybrane sposoby radzenia sobie ze stresem 26 maja: Pułapka myśli – jak mimo pandemii zapanować nad rozmyślaniem ? 02 czerwca: Kiedy smutek…Continue reading Cykl wykładów on-line o stresie.

Walne Zgromadzenie Członków

Świętochłowice, dnia  06.05.2021. Wszyscy Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wiekuw Świętochłowicach             Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 statutu Stowarzyszenia „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach” Zarząd zwołuje  w dniu 19 maja 2021r.  o godz. 16,00 w auli  MDK w Świętochłowicach przy u. Harcerskiej 1 –  Walne Zgromadzenie Członków z następującym porządkiem obrad:   1/…Continue reading Walne Zgromadzenie Członków

Obserwacje pozaoptyczne

Zaproszenie na wykład – 05.05.2021r. – Krystyna Krzemińska Obserwcaje pozaoptyczne – 05.05.2021 – mgr Stefan Janta